نه به کیسه پلاستیکی اخبار چرخ‌دستی
نه به کیسه پلاستیکی
سالانه هزاران جانور آبزی و بیشتر از یک میلیون پرنده در جهان بر اثر آلودگی حاصل از کیسه...
3 سال قبل