سالانه هزاران جانور آبزی و بیشتر از یک میلیون پرنده در جهان بر اثر آلودگی حاصل از کیسه های پلاستیکی از بین میرن. بیشتر کیسه های پلاستیکی برای تجزیه کامل به هزار سال زمان نیاز دارند.
ما برای احترام به محیط زیست و نگهداری زمین باید مصرف کیسه های پلاستیکی رو به حداقل برسونیم.

توی این راه ارزشمند چرخ‌دستی در کنار شما دوستداران محیط زیست خواهد بود.
از 21 تیرماه به مدت یکماه همراه تمام سفارشات ثبت شده “کیسه خرید پارچه ای” ارسال خواهد شد 😊🎁

باهم در کنار هم برای حال خوب محیط زیست 🌱